Themes Skip Navigation LinksHome : About : Themes
De Crew van The Green Miles zal aandacht vragen voor zowel positieve als negatieve berichten in de thematiek van vervuiling, bevissing en toerisme rondom de wateren van de wereld. Op deze pagina leest u meer over de algemene problematiek rondom deze thema's.Vervuiling

Vervuiling is een erg grote bedreiging voor het leven in zee. Vervuiling en chemische middelen die op land worden gebruikt spoelen door erosie via rivieren direct uit op zee, wat onder andere verstikking van koralen veroorzaakt en een directe bedreiging vormt voor alle levenden organismen.

Door neerslaande broeikasgassen verzuren de wereldzeeën in een moordend tempo. Koralen en schaal- en schelpdieren (kreeften, krabben, mosselen, oesters) lijden daar vanwege hun grote kalkbehoefte nu al onder.

Er zijn vele eilanden in de Stille Oceaan die zich vestigen op oude vulkanen die steeds verder in de oceaanbodem wegzakken. Koraalgroei heeft deze daling altijd kunnen compenseren, waardoor de atollen nooit onder de zeespiegel verdwenen. Maar volgens het IPCC raken koraalriffen wereldwijd, door vervuiling en verzuring van de oceanen, in een slechte staat. Samen met de zeespiegelstijging zal verzuring daarom zorgen voor snelle erosie van duizenden atollen.

Daarnaast vormt het dumpen van afval op stranden en in zee grote problemen. Een Amerikaanse zeiler ontdekte in 1997 zelfs twee gigantische drijvende ‘eilanden’ in de Stille Oceaan. De ‘eilanden’ bevatten zo’n 100 miljoen ton afval. Onder andere legoblokjes, voetballen en kapotte kajaks, afkomstig van stranden, worden door de zeestromingen in de Stille Oceaan van overal naar dezelfde plaats in zee geloodst. Omdat de afvaleilanden zich in internationale wateren bevinden neemt niemand zijn verantwoordelijkheid. Dat het maritieme leven zware gevolgen ondervindt van het afval in de oceanen is al langer duidelijk. Rapporten van de Verenigde Naties schatten bijvoorbeeld dat er jaarlijks zo'n 100.000 zeevogels sterven door het verorbenen van afval dat in de oceanen drijft.

              

 

Visserij 

Steeds meer vissen, schaal- en schelpdieren hebben het moeilijk. Onder andere door overbevissing worden steeds meer soorten bedreigd en sinds de jaren ’80 is de totale visvangst wereldwijd aan het dalen. Niet omdat er minder gevist wordt maar omdat de vis steeds schaarser wordt.

Visserij bedient markten. Als de vis ergens op is, schakelen vissers over op een andere soort of ze wijken uit naar een ander visgebied. Maar deze vissoorten en gebieden zijn niet eindeloos. De populatie van de vele vissoorten is in de afgelopen 15 jaar met maar liefst 75% afgenomen.

De natuur op de zeebodem wordt ernstig beschadigd door het gebruik van sleepnetten die over de bodem worden gesleept en alles wat er leeft verwoesten. Een bijkomend groot probleem van deze visserijmethode is de bijvangst van haaien, dolfijnen, schildpadden en zeevogels die als gevolg sterven.

Met goed geweten vis eten!

The Green Miles vindt niet dat we moeten stoppen met het eten van vis, maar wil ook geen mensen aansporen om meer vis te consumeren. Wat The Green Miles wil stimuleren is dat mensen, wanneer ze vis eten, een bewuste keuze maken.

Er bestaat namelijk ook zoiets als duurzame vis. Vis dat wordt verkocht met een MSC (Marine Stewartship Council) label. Dat betekent dat de vis duurzaam is gevangen of gekweekt en rekening wordt gehouden het het natuurlijke evenwicht. Een beetje zoals het beter bekende FSC label voor hout. Maar dan voor vis. Wil je meer weten over wat MSC doet? Bekijk dan dit Youtube filmpje:

Ook kun je gemakkelijk zelf de viswijzer gebruiken om snel te zien welke vis je met een goed geweten kunt eten. Download de viswijzer hier: VISWIJZER.pdf

De meest eerlijke manier om vis te eten is om de vis zelf te vangen in een gebied waar visserij is toegestaan. Hierdoor wordt de zeebodem niet aangetast, wordt bijvangst vermeden en wordt geen energie verspild door kweek- of productiesystemen. Dit streeft de crew van The Green Miles dan ook na wanneer zij zelf vis vangen tijdens overtochten op zee.

Wilt u meer informatie over verantwoorde vis? Houd dan de ontwikkelingen van The Green Miles in de gaten (schrijf je in voor de nieuwsbrief) en kijk even op:

www.goedevis.nl en www.msc.org

 

Toerisme

Toerisme levert als economie een grote bron van ontwikkeling voor arme landen. Helaas vormt toerisme ook een grote bedreiging voor ecosystemen in de oceanen. Het is een van onze meest vervuilende industrieën.

Omdat toerisme veel geld oplevert en veel mensen een baan kan opleveren, ligt hier vaak de prioriteit. Niks wordt de ontwikkeling van het toerisme in de weg gelegd. Er wordt non-stop gebouwd aan infrastructuur, hotels en andere voorzieningen en natuurlijke gebieden worden overbelast met bezoekers. De natuur moet wijken voor deze ongebreidelde groei en vormt een grote bedreiging voor ecosystemen in de oceanen.

In bestemmingen waar toerisme in korte tijd hard groeit, en het massale vormen aanneemt, kunnen er negatieve effecten ontstaan die moeilijk op te lossen zijn. Denk aan afvalproblemen, waterschaarste, geluidsoverlast, verlies van cultuur en verstoren van het lokale leven.

 Zo leveren twee miljoen toeristen de mensen die aan het Great Barrier Reef wonen jaarlijks meer dan 3 miljard euro op. Het rif staat wereldwijd bekend als het meest indrukwekkende snorkel- en duikgebied met helder water en een kijkdiepte tot 60 meter. Maar, duizenden duikers en snorkelaars per jaar zijn over het algemeen niet bevorderlijk voor het koraal en haar inwoners. Boten gooien hun ankers uit boven koraaltuinen, duikers breken stukken koraal af en dumpen hun afval in zee of op stranden en het kost veel tijd, geld en moeite om natuurlijke gebieden goed te beschermen.

The Green Miles streeft naar eerlijker toerisme, waarbij de natuur behouden wordt en de lokale bevolking actief betrokken is. Het doel van The Green Miles is om consumenten hierover te informeren, zodat meer mensen op vakantie gaat met respect voor natuur, milieu en de lokale bevolking.

Kijk voor meer informatie over duurzaam toerisme op www.fairtourism.nl

Houd The Green Miles in de gaten voor blogs en artikelen over positieve en negatieve berichtgeving over toerisme op het gebied van oceaanklimaat.