Info Skip Navigation LinksHome : About : Info

Oceaandacht voor klimaat

De oceanen van onze wereld beslaan bijna driekwart van het aardopppervlak. Onder de deken van het blauw ligt het hoogste gebergte op aarde en de wateren huisvesten de grootste biodiversiteit van deze planeet. Nog steeds worden jaarlijks nieuwe levensvormen ontdekt. Dat deze wateren op onze wereld een link hebben met het klimaat mag bij een ieder duidelijk zijn. Dat de oceanen een van de belangrijkste katalysatoren van het klimaat zijn is wat minder bekend.

De stromingen in onze oceanen besturen het klimaat van deze planeet. Circulatie van het oceaanwater zorgt voor de verdeling van de warmte op aarde. Zo ontvangen oppervlaktewateren de warmte van de zon, nemen deze op en geven koele lucht aan de atmosfeer vrij. De oceanen absorberen meer dan de helft van de uitstoot van kooldioxide (CO2), en het fytoplankton produceert meer dan 70 procent van onze zuurstof, waardoor oceanen van essentieel belang zijn voor ons voortbestaan. Oceanen hebben dus een onmiskenbare link met het klimaat; een natuurlijk evenwicht in de ecosystemen van de oceanen is daarom van essentieel belang voor al het leven op aarde. Onze oceanen kennen op veel plekken een onschatbare schoonheid, maar op nog veel meer plekken wordt het natuurlijke evenwicht door de mens bedreigd.


The Green Miles

The Green Miles is geïnitieerd om het brede publiek bewust te maken van het belang en de problematiek van onze oceanen. Daarnaast wil The Green Miles mensen inspireren om zelf op groene wijze met de oceanen en de wereld om te gaan.
De crew van The Green Miles zal daarom met een beperkt budget op een zo duurzaam mogelijke wijze in een kleine twee jaar de wereld rond zeilen. Tijdens de zeilreis wordt op avontuurlijke wijze via verschillende mediakanalen aandacht gevraagd voor een zo duurzaam mogelijke waterwereld. Tegelijkertijd wordt aandacht gevraagd voor het structurele gebruik van duurzame energie.

   De thema's waar aandacht aan wordt geschonken zijn:
  • Vervuiling
  • Visserij
  • Toerisme  
The Green Miles heeft verschillende samenwerkingsverbanden met vooraanstaande ontwikkelingsorganisaties (Zie 'Thanks' > 'Partners') op het gebied van klimaatverandering en oceaanbescherming. Deze organisaties leveren veelal informatie en lokale projecten waarmee Florian en Arjen als klimaatreporters in de media treden.
Om het project op optimale wijze te realiseren is behoefte aan mediapartners, sponsoring van kennis, en ondersteuning in hardware en financiële middelen.
Uw hulp is daarom hard nodig. Schrijf u in voor de nieuwsbrief, doneer een bedrag dat u kunt missen of schakel uw netwerk in wanneer zij iets voor ons kunnen betekenen.

Hoe groen varen we zelf?

The Green Miles streeft ernaar ook zelf op een zo duurzaam mogelijke wijze rond de wereld te reizen. Buiten het feit dat we dankzij de wind zeilend rond de wereld reizen, en daardoor weinig fossiele brandstoffen verbruiken, worden er enkele essentiele aanpassingen aan het schip gemaakt.

Allereerst zijn er dankzij S'energy voldoende zonnepanelen aan boord, een windgenerator zorgt naast zonne-energie voor de benodigde energie opslag. Dankzij een afvaldispenser hoeven we geen schadelijk afval overboord te gooien, voor ons groene afval is een grinder aan boord. Deze grinder zorgt ervoor dat het groene afval wordt vermalen tot een pulp waar vele organismen in het water profijt van hebben.De motor willen we zo min mogelijk uren laten draaien, we zijn niet voor niets met een zeilboot. Het schip beschikt over een zoutwaterpomp zodat geen overbodig drinkwater wordt verspild. Ook zullen we de boot voorzien van zuinige Ledverlichting, dit kunnen we samen met onze windgenerator inbouwen dankzij ASA bootelectro. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar mogelijkheden om onze uitstoot zo laag mogelijk te houden.

Het promotiemateriaal van The Green Miles is gedrukt bij Ecodrukkers. Een 'groene' drukkerij die actief een bijdrage wil leveren aan positieve veranderingen binnen de grafische industrie. IS Interned Services host de website, het hostingbedrijf investeerd in duurzame energie en de aanleg van groen ter compensatie van hun CO2 emissies. Bij deze willen wij onze sponsoren en partners danken voor hun support.